#Cijferspecificatie Periode 4

  • Eng-P4-1 [1] – PowerPoint-bestand Stagebedrijf (Teams)
  • Eng-P4-2 [1] – Extra opdracht in de les: Personal Aim
  • Eng-P4-3 [1] – Extra opdracht in de les: Movie Report (Netflix)
  • Eng-P4-4 [1] – Extra opdracht in de les: Reflection & Evaluation Report
  • Eng-P4-5 [2] – Vaardighedentoets | Spreekvaardigheid B1 (Stagebedrijf)

De extra opdrachten zijn ter compensatie van de onvoldoendes voor de Presentaties.

De periodes tellen elk schooljaar door, in leerjaar 1 periodes 1-4, leerjaar 2 periodes 5-8 en in het laatste leerjaar periodes 9-12. Zo wordt de aanduiding van de 4e periode in leerjaar 2 dus bijvoorbeeld Eng-P8-4.