#Update Cijfers 1e periode

Periode 2 staat voor de deur! Nog maar een paar dagen te gaan en alle toetsen/opdrachten van periode 1 zijn afgerond. De toetsweekcijfers staan binnen 24 uur online, na afname en de andere cijfers volgen z.s.m.

In Eduarte zijn sommige omschrijvingen niet helemaal juist. Het laten wijzigen van deze omschrijvingen is een proces wat wel langer dan één periode kan duren. Vandaar dat de omschrijvingen in periode 2 t/m 4 als volgt zullen worden genoteerd, met als laatste cijfer de 2x meetellende toetsweek:

  • Eng-P2-1 (Weging 1)
  • Eng-P2-2 (Weging 1)
  • Eng-P2-3 (Weging 1)
  • Eng-P2-4 (Weging 2) Toetsweek

De periodes tellen elk schooljaar door, in leerjaar 1 periodes 1-4, leerjaar 2 periodes 5-8 en in het laatste leerjaar periodes 9-12. Zo wordt de aanduiding van de 2e periode in leerjaar 2 dus Eng-P6-1.

Voor periode 1 in de leerjaren 1 én 2 zal het als volgt genoteerd zijn, met na de ||, de daadwerkelijk gemaakte toets/opdracht:

  • Eng-P1-1 Goed geregistreerd.
  • Eng-P1-2 Goed geregistreerd.
  • Eng-P1-3 Study test (vocab & grammar) || Media Dossier – Bizarre Foods
  • Eng-P1-4 Viewing & Listening skills || (Weging 2) Toetsweek *

 * Het kan nog even duren voordat de weging van het 4e cijfer in het systeem wordt aangepast. Dit kan (negatieve) gevolgen hebben voor het uiteindelijke gemiddelde in deze periode.

Tot zover even een cijfer update, questions or comments?! Let me know 😉