Cijfers

Deze notitie is in ontwikkeling…

..

Algemeen

Per schooljaar zijn er 4 periodes van ±10 weken. Voor het vak Engels krijg je rond de 4 cijfers per periode, inclusief de toetsweek. Dit geldt uiteraard voor de 1e en 2e jaars. In leerjaar 3 kent men alleen examens (Lezen & luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven). Alle cijfers die niet tot examens behoren, vallen onder het voortangsdossier.

De volgende minimumcijfers worden er door mij gegeven:

 -♦- 1.2 = het laagst mogelijke haalbare cijfer;
 -♦- 1.1 = toets niet gemaakt met mogelijkheid de toets nog in te halen;
 -♦- 1.0 = toets niet gemaakt zonder mogelijkheid deze nog in te halen (in geval van ongeoorloofd verzuim *).

..

Leerjaar 1

De 1e jaars studenten werken volgens het Voorlopige Studieadvies (VSA) en Bindend Studieadvies (BSA), wat betekent dat zij bij een gemiddeld cijfer onder de 5,5 een herkansingsmogelijkheid krijgen. De herkansing wordt aangeboden ná het eerste VSA (begin periode 3). Afhankelijk van de situatie wordt dit een herkansing voor de gehele periode, of alleen voor één toets/opdracht. Bij een gemiddelde van 5,5 of hoger, krijg je alle  studiepunten. Voor Engels zijn dat er 3 per periode.

Buiten het VSA en BSA worden er geen herkansingen aangeboden voor het voortgangsdossier. Het voorgangsdossier is belangrijk voor de toelating tot de examens, maar staat los van het diploma.

..

Leerjaren 2 & 3

Voor de resultaten van de examens Engels gelden de volgende uitgangspunten:

  • Beroepsgericht Engels, met de onderdelen Lezen (B1), Gesprekken voeren (A2), Spreken (A2) en Schrijven (A2). Het gemiddelde van deze onderdelen moet minimaal een 5,5 zijn en is het eindcijfer.
  • Engels Generiek, met de onderdelen Luisteren & Lezen (B1), Schrijven (A2), Spreken (A2) en Gesprekken (A2). Het gemiddelde van het B1 onderdeel én het gemiddelde van de gezamenlijke A2 onderdelen is het eindcijfer.
  • Van de eindcijfers voor generiek Nederlands en generiek Engels mag er één minimaal een 5 zijn, de ander moet dan tenminste een 6 zijn.

Meer informatie omtrent de examens voor Engels kunt u vinden in de bijlage, een extract van de Studiewijzer.

..

 * Verzuim is geoorloofd wanneer hiervoor in EduArte een geldige verklaring staat vermeld. In alle andere gevallen is dit dus ongeoorloofd en wordt er een 1,0 toegekend bij afwezigheid. Dit geldt voor toetsen zowel voor opdrachten die tijdens de les worden gemaakt. Daar waar studenten wél aanwezig zijn, maar hun opdracht of toets toch niet inleveren, wordt een 1,2 toegekend.

..

..